Kontakt

Vid frågor om konferensens innehåll, program, studiebesök, kontakta:
Sophie Carling, Uddevalla kommun, projektledare SKNT 2019.
E-post: sophie.carling@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 61 53

Vid frågor om tävlingen för partners och deltagare, kontakta: 
Clas Mellby, Uddevalla kommun:
E-post: clas.mellby@uddevalla.se
Telefon: 0522-69 61 89

 

Vid frågor kring anmälan, betalning och hotellbokning, kontakta:
Resia Kongress
E-post: congress@resia.se
Telefon: 018-18 35 35

Vid frågor om SKNT, kontakta:
SKNT, www.sknt.se
E-post: info@sknt.se