Talare

Johanna Abrahamsson

Professionell cirkusartist och legitimerad sjukgymnast

Johanna Abrahamsson och Majsan Ågren – Bygger Cirkusskola

Johanna är professionell cirkusartist och legitimerad sjukgymnast. Utbildad av den legendariske cirkusartisten Reino, på cirkushögskolan i Paris samt privatlektioner i St. Petersburg. Har tilldelats såväl Mats Ljungs Törparpris som Västra Götalandsregionens kulturpris.

 

Janne Bark

Musselbaren

Feltänket - Ett Bryskt uppvaknande?

Janne är krögaren och Kedjeentreprenören som inte skräder orden efter att verkat flera år i en bransch som saknar en hållbar struktur, i vart fall om man menar att besöksnäringen utifrån, kultur, upplevelser och mat är framtidens nya näring med flest dagsverken ska vara en av samhällsbärarna. Han har fått många nomineringar och priser, bl.a. årets turistföretagare, Thordenstiftelsens bohuspris, nominerad till stora turismpriset, årets hållbara företag av White guide. Omnämnd i bl.a. National Geographic, Lonely Planet,  Naturskyddsföreningen, The Sun, och Die Spigel etc. Han har också byggt företagskulturer utifrån ett hållbart ”LEAN perspektiv” och mycket, mycket mer.
 
Hur skapar man en hållbar kreativ, besöks och kulturell näring – Hur kan vi Näringslivsutvecklare tänka?
Kanske ett par ord på vägen…

Mariah Ben Salem Dynehäll

VD för Drivhuset Göteborg

Medförfattare till LOOPA  Affärsutveckling för entreprenörer

Mariah Ben Salem Dynehäll är VD för Drivhuset Göteborg samt metodutvecklare för Drivhuset Norden. Tillsammans med Anna Lärk Ståhlberg har Mariah skrivit boken LOOPA affärsutveckling för entreprenörer. Loopa-metoden tillhandahåller enkla verktyg och ett tydligt arbetssätt för hur man utvecklar idéer till konkreta och lönsamma erbjudanden på marknaden med kunden som bollplank. Under snart 18 år har hon tränat mer än 1 500 entreprenörer och handlett dem i hur de kan utveckla sina verksamheter. Många av de entreprenörer hon har mött utvecklar idéer inom kreativa och kulturella näringar och har genom Loopa-metoden gett deltagarna verktyg och stöd för att kunna försörja sig på det man brinner för.

Susanne Bredesjö Budge

Ordförande SKNT och Näringslivsutvecklare i Mörbylånga kommun

Sophie Carling

Projektledare och Näringslivsutvecklare Uddevalla Kommun

Jienny Gillerstedt   

Bohusläns Muséum

Ny teknik på kulturell plats – Bohusläns Muséum

3D i ett nytt perspektiv - Här får vi höra om nya processer, nytänk och kreativa lösningar i en mycket konkurransutsatt värld – Om ny teknik på kulturell plats – Hur man bygger en färsk och intressant utställning som strax skall lanseras på Bohusläns museum. Jienny är utställnings och programantikvarie på Bohusläns museum med bakgrund som samtidsarkeolog och historiker.

 

Christer Gustavsson

Professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård, vid Uppsala universitet

Kan matematiker räkna ut hur kulturen kan få våra kommuner att växa?  

Redan för tio år sedan presenterades en rapport som visade att kulturens andel av Europas BNP och arbetsmarknad var över 3 %. Mer än dubbelt så stort som kemiska industrin eller biltillverkningen i Europa. Plötsligt kom kulturella och kreativa näringar i centrum för uppmärksamheten. Vi får höra Christer berätta om kreativa kraftfält. Hur de är uppbyggda. Var vi kan finna dem. Hur de tenderar att utvecklas över tid. Hur de kan skapa särskilda förutsättningar för företagande.

 

Abir Hossain

Juteborg - fokus världens mest hållbara material jute i high tech kompositer i fordon/bygg/mode - och förpackningsbranscherna. Culture meets Industry.  

Abir Hossain arbetar som konsult inom hållbar affärsutveckling. Fokus Juteborg sedan 2016.
6 års erfarenhet i ledande position inom internationella organisationer i Asien, främst inom affärsutveckling och projektledning. Civilekonom i företagsekonomi med inriktning på global företagsutveckling. Master Jönköpings internationella handelshögskola. Abir är den mänskliga bron för att bygga Juteborgs affärer mellan Sverige och Bangladesh.

Carina Johansson

Chef Samhällsbyggnadsavdelningen Uddevalla Kommun

Förr och framtid

Carina Johansson – Chef Samhällsbyggnadsavdelningen Uddevalla Kommun. Carinas förvaltning har cirka 480 professionella medarbetare som tillsammans arbetar med att utveckla, bygga och ta hand om Uddevalla, både nu och för framtiden. Förvaltningen har fem avdelningar: verksamhetsstöd, planering, myndighet, teknik och service.

 

Gunnar Klasson

Uddevallabloggaren

Förr och framtid

Gunnar Klasson - En kulturpersonlighet, f.d. officer, till en bloggare med följare i alla åldrar. Har jobbat många år på Bohusläns museum, som av en händelse råkar vara ett av Sveriges mest välbesökta. Idag förvaltningsdirektör på Gustafsbergsstiftelsen.
http://www.gustafsberg.se/om-gustafsberg/stiftelsen-nu/ 
http://uddevallare.blogspot.com/

 

Åsa Klevenstam Jagre

Kleview - För Tillväxtavdelningen och Bohusläns Muséum

3D i ett nytt perspektiv - Här får vi höra om nytänk och kreativa lösningar i en mycket konkurransutsatt värld – Om ny teknik på kulturell plats – Hur man bygger en färsk och intressant utställning som strax skall lanseras på Bohusläns museum. Åsa Klevenstam Jagre är ekonomgeograf och utvecklingsstrateg. Jobbar med digital transformation i både industriell och finansiell sektor.

 

Ny teknik på kulturell plats – Bohusläns Muséum

Linda Lampenius/Linda Brava 

violinist

En framgångsrik kulturentreprenör från de stora scenerna – Utmaningar och belöning

Linda Lampenius eller som violinisten Linda Brava. Medverkade redan som barn tillsammans med sina föräldrar i ett flertal film- och teaterproduktioner. Efter att endast 3 år gammal gått i musikdagis började hon spela fiol vid 5 års ålder. Räcker det att vara ”underbarn”? Knappast, men i kombination med hårt arbete och ett gott entreprenörskap kan det bli en vinnande affärsidé!

 

Anders Lindgren

Verksamhetsledare Mötesplats Steneby

Steneby - En katalysator för kulturell näringslivsutveckling
 

Anders Lindgren, Verksamhetsledare Mötesplats Steneby. Med examen från Konsthögskolan vid Umeå Universitet och gedigen erfarenhet av inkubatorsverkamhet, kan han berätta för mastersstudenter och kulturaktörer det nödvändiga med kulturföretag och om hur vi näringslivsutvecklare kan tänka.
 

Projekt som Mötesplats Steneby är partner i som kan vara intressanta:

https://steneby.se/jobb-att-soka-processledare-artifex/

https://steneby.se/19-miljoner-satsas-pa-ny-testmiljo-for-industriell-tratillverkning/

 

Lars Lindkvist

Professor i organisation och ledarskap, Linnéuniversitetet 

Entreprenörer och kulturentreprenörer – Vad är skillnaden?

Lars Lindkvist. Professor i organisation och ledarskap. En utmaning för blivande kulturentreprenörer är att vinna legitimitet för sina satsningar – att visa på möjligheterna för alla i dess närhet, att verksamheten är närande och inte tärande, säger Lars Lindkvist Där kan vi näringslivsutvecklare komma in!

 

Anna är medförfattare till boken LOOPA  Affärsutveckling för entreprenörer och ordförande för Askeröd Byalag 
Anna är affärsutvecklaren som ser möjligheter till platsutveckling där andra ser gamla kulturella platser som rivningsobjekt. Tillsammans med några grannar har hon utvecklat den historiska platsen Askerödsgården i Lilla Edet till en fullt levande plats för stora & små. Och som av en händelse använt Loopa-metoden…

 

Anna Lärk Ståhlberg

Teamchef Samhällsutveckling - Fyrbodals kommunalförbund, 
Projektet Askerödsgården & Loopa för kulturföretagare

Else-Marie Malmek

Systemvetare. Entreprenör. Innovationsdesigner.

Juteborg - fokus världens mest hållbara material jute i high tech kompositer i fordon/bygg/mode - och förpackningsbranscherna. Culture meets Industry.  

Medgrundare, arbetande styrelseordförande Juteborg AB, (2013- )
 
Grundare och VD Malmeken AB, Sustainable Business Development and IT, (2006-).
Konsult och projektledare för flera gränsöverskridande nationella och internationella strategiska forskningsprojekt avseende hållbara transport- och mobilitetslösningar 2030+. För närvarande konsult på AB Volvo Innovation Lab, projektledare för ett strategiskt forskningsprogram inom SoSSUM, System och Systems in Smart Urban Mobility.
 
Volvo Cars (1986-2000), olika befattningar bl a som “IS/IT Idéspruta”. Idégivare och projektledare till den uppkopplade konceptbilen; “The Network Concept Car” (Volvo Cars 1996), sedemera Sunfleet Volvo Car Sharing.

 

Pernilla Nordström

Tillväxtverket

Kultur – En utvecklingskraft att räkna med

Våra kulturmiljöer är en viktig besöksanledning, inte minst för utländska turister, vilket också uppmärksammades i utredningen Ett land att besöka. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Hur kan vi skapa en besöksmålsutveckling som är till ömsesidig nytta för kulturarvet och utvecklingen av besöksnäringen? Hur kan det offentliga och privata mötas? Hur kommer kommunerna in? Tillväxtverket och Riksantikvarieämbetet har initierat ett tvåårigt pilotprojekt med världsarvet Falun och Kopparbergslagen i centrum. 
 
Tillväxtverket genomför vart tredje år Sveriges största undersökning riktad till företag; Företagens villkor och verklighet. Där svarar 10 000 företag hur de ser på sitt företag idag och i framtiden. Nu har vi djupdykt i siffror just från de kulturella och kreativa näringarna. Kulturella och kreativa företag sticker ut på många sätt, jämfört med genomsnittet av företag. Vi berättar mer om rapporten Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa.

 

Daniel Norberg och Emil Norberg

Artister och Entreprenörer  

Så blir man stor på YouTube

Bröderna Daniel & Emil Norberg - Födda på 80 och 90 talet i Uddevalla. Unga företagare som hunnit med fantastiskt mycket! Med sitt företag Två bröder media AB, jobbar de vidare med att ruska om i Sverige. Vill du värma upp lite innan vi ses kan du t.ex. spana på: Mumbo Jumbo, Melodiparodi festivalen - Sveriges 8:e Bästa Sketch eller kolla vad de hittat på sedan dess på YouTube. 

 

Andreas T Olsson

Skådespelare och dramatiker

Från Uddevalla till Dramaten

Möt skådespelaren Andreas T Olsson som är född och uppvuxen i Uddevalla. Han gick scenskolan i Stockholm, upptäcktes av Gösta Ekman och fick ett genombrott på Dramaten med egenskrivna monologen Sufflören. Romandebuterade med Sista gästen 2017. Tillhör Dramatens fasta ensemble, men under 2019 ses han i Glada änkan på Kungliga Operan och i Colin Nutleys nya tv-serie Bröllop, begravning och dop. Här får vi höra om Andreas väg i en tuff bransch.

 

Magnus Rosén

Moderator

Magnus Rosén är grundaren till Culture meets Industry, ett projekt där innovationen mellan kultur och industri befruktar varandra med mycket goda och intressanta resultat. En idé utanför den vanliga boxen. Magnus känner man kanske mest igen från Heavy Metalbandet Hammerfall med Guldskivor, Grammisnomineringar Euro Awards mm. Han är mannen utanför boxen med en vision för kultur och människa med redskap som brytpunkter, innovationer och kreativa krafter.

 

Majsan Ågren

Vice VD och delägare, Bohusgården

Så bygger vi Cirkusskola. 

Majsan är delägare och vice VD på Hotell Bohusgården, och en sann entusiast. Majsan sitter i styrelsen för Reinos vänner, och en bidragande faktor till att man lyckats väl så här långt med projektet ”Cirkuskvarnen”. 

 

Christina Östergren

Arkitekt. Entreprenör. Innovationsdesigner. Ambassadör Sweden Bangladesh Business Council

Juteborg - fokus världens mest hållbara material jute i high tech kompositer i fordon/bygg/mode - och förpackningsbranscherna. Culture meets Industry.  

Grundare och VD för det gränsöverskridande arkitektföretaget Archidea AB 1991-2015, när företaget såldes.
 
Grundare och VD för Qideas AB 2015- med eC House och eCon. Effektiva bostadsmoduler. Affordable -Transportable - Sustainable. Boverket är medfinansiär av prototyperna och eCon DemoLab  på Nordstans tak i Göteborg, där Juteborg har inrättat Nordic Center of Jute. 
 
Medgrundare och styrelseledamot  för Innovationsplattformen IntersectionPoint - World Innovation Challenge. Juteborg och eCon är två av resultaten. 2010-
 
Medgrundare, styrelseledamot och VD för Juteborg AB. 2013-